Ellátottak köre

Minden hozzánk forduló pácienst ellátunk!

Társadalombiztosítás terhére látjuk el:

  • az ellátási területen lakóhellyel („állandó lakcím”) rendelkező biztosított pácienseket,
  • az ellátási területen tartózkodási hellyel („ideiglenes lakcím”) rendelkező biztosítottat, 
amennyiben választott háziorvosát felkeresni nem tudja,
  • az ellátási területen kívül lakó, de a praxishoz bejelentkezett és elfogadott biztosított 
pácienseket,
  • érvényes Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező pácienseket,
  • rendelési időben hozzánk forduló személyt, ha heveny megbetegedése vagy krónikus 
betegsége miatt ellátatlansága az egészséget károsító, vagy a gyógyulást lassító 
állapotromláshoz vezethet.
 Az ellátás feltétele: érvényes személyazonosságot igazoló okmány + lakcímkártya + TAJ-kártya, 
vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya

Teljes térítési díj ellenében látjuk el:

  • a társadalombiztosítási jogviszonnyal nem rendelkező pácienseket